Festina Time To Live 2016

Festina “Time To Live” với đại sứ thương hiệu nam tài tử Gerard Butler

Festina – thương hiệu Galle Watch là nhà phân phối đầu tiên tại thị trường Việt Nam – tự hào là đồng hồ của đội tuyển thể thao quốc gia Việt Nam tại Olympic Rio 2016

Galle News –Góc của chuyên gia – Mỗi thứ 5 hằng tuần

Galle Watch – Chất & Nhất

Thông tin chi tiết tham khảo tại: https://www.facebook.com/GalleWatch

Thông tin chi tiết tham khảo tại: https://www.facebook.com/GallePremier

Comments

 Write a comment

*

Do you like our videos?
Do you want to see more like that?

Please click below to support us on Facebook!